ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ชีวิตที่ Cognizant

กลุ่มคนที่เดินบนเส้นทาง

Cognizant มีผู้ร่วมงานที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นกว่า 345,000 รายทั่วโลก

โดยหัวใจสำคัญที่ทำให้บริษัทเรามีศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดคือมรดกดั้งเดิม วัฒนธรรม และความตระหนักรู้ในเป้าหมายที่พิเศษ เรามีจิตวิญญาณของนักบุกเบิกและมีหัวก้าวหน้าแบบเดียวกับบริษัทสตาร์ทอัพ ซึ่งทำให้เราเติบโตอย่างรวดเร็วจนอยู่ในระดับที่สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้ ที่นี่ส่งเสริมให้คุณสร้างอาชีพจริงจัง และใช้ชีวิตอย่างสมดุลไปกับบริษัทที่เติบโตและพัฒนาไปพร้อมกับคุณ

เรียกดูโอกาสที่เปิดอยู่

ความมุ่งมั่นของเราเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ร่วมงาน

โปรแกรม Be Well ระดับโลกของเราตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานรวมถึงครอบครัวของพวกเขาในระดับองค์รวม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและการทำงานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการเงิน สวัสดิการต่างๆ ที่ทันสมัยและไม่น้อยกว่าที่อื่นของเราได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ร่วมงานแต่ละคน

เราเชื่อว่าความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวมและวัฒนธรรมที่เกื้อหนุนกันคือรากฐานสู่ความสำเร็จ เราจึงส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานและผู้จัดการบุคลากรของเรามีความตระหนักในตนเองและใช้ทรัพยากรและการสนับสนุนที่มีเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกอยู่เสมอ จุดเด่นสำคัญของโปรแกรมของเรามีดังต่อไปนี้:

หัวใจที่มีเส้นชีพจร

ความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านร่างกาย

ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการและโปรแกรมที่สนับสนุนสุขภาพร่างกายของพวกเขาได้

โดยอาจรวมถึงนโยบายด้านสุขภาพ ความท้าทายด้านกิจกรรมที่ใช้ร่างกายของทีม และคลาสเรียนที่เข้าเรียนจริงและผ่านทางออนไลน์ เช่น โยคะและการออกกำลังกาย ขึ้นอยู่กับตลาดท้องถิ่น

ภาพวาดเส้นสีน้ําเงินของหัวที่มีหัวใจและลูกศร

ความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านจิตใจ

ผู้ร่วมงานทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต รวมถึงการให้คำปรึกษาทางคลินิก การฝึกสติ และการฝึกอบรม ‘ขั้นพื้นฐาน’ ด้านสุขภาพจิต ตลอดจนโปรแกรม Mental Health Allyship ของ Cognizant

ทรัพยากรเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมที่ใส่ใจสุขภาพจิต ลดการสร้างรอยแผลทางจิตใจ และสนับสนุนความปลอดภัยทางจิตรวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของผู้ร่วมงานของเรา

ภาพวาดเส้นสีน้ําเงินของพืชที่มีใบ

ความเป็นอยู่ที่ดีทางด้านการเงิน

ทรัพยากรสำหรับเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรฐานท้องถิ่นอาจประกอบด้วยแผนเกษียณ โปรแกรมส่วนสด ความสัมพันธ์กับธนาคาร และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนมรดก การเกษียณ การศึกษา การจัดงบประมาณ และการลงทุน

กลุ่มคนในแวดวง

ชีวิต & การทำงาน

เราส่งเสริมให้ผู้ร่วมงานของเรามีเวลากับให้ตัวเองและสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการทำงานผ่านวันหยุดแบบได้รับค่าจ้าง การลาหยุด การทำงานที่ยืดหยุ่น และอีกมากมาย

กลุ่มคนที่โพสท่าถ่ายรูป

วัฒนธรรมและค่านิยม

เราคือชุมชนระดับโลกที่สนับสนุนให้ทุกคนทำงานอย่างเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคือเครื่องมือแห่งความสำเร็จของเรามานานกว่า 30 ปี และจะยังคงให้คุณค่าแก่ความหลากหลายทางด้านประสบการณ์ในทีมของเราต่อไป

เราอยากให้คุณประสบความสำเร็จและมองเห็นอนาคตที่เราสร้างไปด้วยกันกับคุณที่นี่!

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและค่านิยมของเรา

ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

เรามุ่งมั่นสนับสนุนวัฒนธรรมความหลากหลาย การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงทำให้ผู้ร่วมงานของเราทำงานให้กับลูกค้าตลอดจนทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่มีความหมายด้วย เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้เวลาในที่ทำงานอย่างยาวนาน

เรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามด้าน D&I ของเรา
กลุ่มคนที่ยืนอยู่ข้างเครื่องจักร

การเรียนรู้และพัฒนา

เทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง จึงเป็นเหตุผลที่การเรียนรู้เป็นแง่มุมหลักในการเดินทางของผู้ร่วมงานของเราที่ Cognizant เรานำเสนอโอกาสที่หลากหลายในการพัฒนาทักษะให้เป็นปัจจุบัน สร้างความเติบโตในอาชีพ และทำงานในโครงการที่สร้างความเปลี่ยนแปลง

สำรวจโปรแกรม L&D ของเรา
กลุ่มคนที่ยืนอยู่หน้าจอโปรเจ็กเตอร์

ความเป็นพลเมืองโลก

นอกจากเป้าหมาย ESG ของเราแล้ว เรายังมีหน้าที่เฉพาะในการโน้มน้าวและเร่งให้บริษัทชั้นนำของโลกบรรลุเป้าหมายของพวกเขาด้วย บุคลากรของเราจะใช้พรสวรรค์และความกระตือรือร้นสนใจที่มี เพื่อสร้างผลกระทบที่ยืนยาวในชุมชนท้องถิ่นของตนและสังคมโลก

ค้นพบโปรแกรม ESG ของเรา

ทำความรู้จักเรา!

ผู้สรรหาบุคลากรและผู้นำทางธุรกิจของเราจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการสมัครงานอยู่เสมอ พวกเขายินดีพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตที่ Cognizant โอกาสในการทำงานปัจจุบันของเรา เส้นทางอาชีพของคุณ และทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง

สำรวจกิจกรรมเกี่ยวกับการสมัครงานของเรา