ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสรรหาบุคลากรในความร่วมมือกับสถานศึกษาในเอเชียแปซิฟิก

โปรแกรมบัณฑิตของ Cognizant เป็นการหยิบยื่นโอกาสพิเศษให้กับบัณฑิตเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาทักษะใหม่ และสร้างอาชีพด้านเทคโนโลยีที่มีความหมายตั้งแต่วันแรก

กลุ่มคนจับมือกันรอบโต๊ะ
กลุ่มคนนั่งรอบโต๊ะพร้อมแล็ปท็อป

บัณฑิตจะเริ่มด้วยการเข้าร่วมโปรแกรมบัณฑิตที่เหมาะสมตามจุดประสงค์ระยะเวลา 12 เดือนของเราเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ร่วมงานจะสามารถพัฒนาชุดทักษะพื้นฐานที่เป็นไปตามสิ่งที่เราส่งมอบได้ ไม่ว่าคุณจะเรียนในหลักสูตรทางเทคนิคหรือการให้คำปรึกษา ก็จะสามารถทำงานโดยพัฒนาทั้งสองทักษะควบคู่กันไปได้เพราะมีผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ในโครงการจริง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทชั้นนำแนวหน้าแข็งแกร่งขึ้นและนำหน้าไปไกลยิ่งขึ้น

สำรวจโอกาสที่เปิดกว้าง

วันที่กำหนดในสัญญา

กลุ่มคนที่ยืนอยู่หน้าจอโปรเจ็กเตอร์

สิงคโปร์

เราจ้างพนักงานตลอดทั้งปี

กลุ่มคนที่ยืนอยู่หน้าป้าย

มาเลเซีย

เราจ้างพนักงานตลอดทั้งปี

ผู้หญิงสองคนกําลังดูหนังสือ

ญี่ปุ่น

ขณะนี้เราเปิดรับสมัครงานสำหรับปี 2567 และ 2568

คนชี้ไปที่แผ่นกระดาษ

จีน

เราเปิดรับสมัครงานในเดือนพฤศจิกายนและปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคม

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโปรแกรม

โครงร่างสีดําของคนที่มีดวงดาว

ร่วมงานกับผู้ที่เก่งที่สุดในสาขางาน

ทำงานกับผู้นำและผู้ร่วมงานซึ่งผู้ที่มีพรสวรรค์ต่างอยากร่วมงานด้วย โดยมุ่งช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดให้กับลูกค้า

โครงร่างขาวดําของหมวกรับปริญญา

สถาบัน Cognizant เพื่อการเชื่อมต่อกับเพื่อนและอีกมากมาย

โปรแกรมการฝึกสอน เรียนรู้ และฝึกอบรมที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยความเป็นผู้นำและการฝึกปฏิบัติทั่วไปจะเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างให้คุณมีทักษะที่ใช่

โครงร่างสีดําของหัวที่มีลวดเชื่อมต่ออยู่

เป็นผู้พลิกอนาคต

มีบทบาทที่มีความหมายในการพลิกโฉมธุรกิจ คุณสามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายซึ่งมีอิทธิพลต่อองค์กร และตอบแทนชุมชนที่คุณทำงานและอยู่อาศัย

คนที่มีธง

เป็นผู้นำในทุกระดับ

ความคิดดีๆ มาจากทุกที่ เราให้คุณทำงานได้อย่างยืดหยุ่น เพราะวางใจว่าคุณจะทำงานได้เป็นอย่างดีและมีความซื่อสัตย์

เข็มทิศขาวดํา

สร้างอาชีพที่คุณต้องการ

สร้างการยอมรับและควบคุมอนาคตของคุณ ด้วยเส้นทางอาชีพที่หลากหลาย คุณจึงสามารถขยายขีดความสามารถและสำรวจตำแหน่ง ทักษะ และพื้นที่ทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ โอกาสไม่มีที่สิ้นสุด

กลุ่มคนในแวดวง

เข้าร่วมในชุมชนที่หลากหลายและเชื่อมต่อกันของเรา

เรานำเอาความหลากหลายทางด้านพื้นเพ วัฒนธรรม และประสบการณ์รวมเข้าสู่ชุมชนที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่เราเป็นผู้รับผิดชอบ

เรากำลังมองหาคนแบบไหนอยู่?

 1. เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมบัณฑิตของเราในประเทศสิงคโปร์ คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 3 ข้อต่อไปนี้:
 2. ลงทะเบียนในการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ หรือสาขาที่คล้ายกัน
 3. จบการศึกษาในระหว่างเดือนมกราคม 2024 และมิถุนายน 2025

เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมบัณฑิตของเราในมาเลเซีย คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 3 ข้อต่อไปนี้:

 1. คุณเป็นพลเมืองมาเลเซียหรือมีถิ่นพำนักถาวรที่มาเลเซีย
 2. ลงทะเบียนในการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ หรือสาขาที่คล้ายกัน
 3. จบการศึกษาในระหว่างเดือนมกราคม 2024 และมิถุนายน 2025  

เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมบัณฑิตของเราในญี่ปุ่น คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 3 ข้อต่อไปนี้:

 1. คุณเป็นพลเมืองญี่ปุ่นหรือชาวต่างชาติที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น
 2. ลงทะเบียนในการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล คณิตศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ หรือสาขาที่คล้ายกัน        
 3. ต้องฟังพูดอ่านเขียนภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว (มีผลทดสอบความชำนาญภาษาญี่ปุ่นระดับ 1)
 4. จบการศึกษาในระหว่างเดือนมกราคม 2024 และมีนาคม 2025

หากต้องการเข้าร่วมโครงการบัณฑิตศึกษาในประเทศจีน ข้อกำหนดของเราจะแตกต่างกันไปตามบทบาทที่คุณเข้าร่วม:

ตำแหน่งทั่วไปด้าน IT

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2024 ขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ (เช่น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2024 ขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์)
 3. จะต้องพูดภาษาจีนได้คล่องและมีทักษะภาษาอังกฤษ
 4. มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง มีความรับผิดชอบที่ดี มีทักษะในการสื่อสารเป็นทีมและทำงานร่วมกัน

ตำแหน่ง IOA

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านภาษา/ธุรกิจ/ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการสื่อสารที่ดี การสื่อสารเป็นทีม และทักษะการทำงานร่วมกัน
 3. มีทักษะด้านภาษาที่ดีเยี่ยม (อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ)
 4. มีความสามารถทางวิชาการที่แข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบที่ดี

คำถามที่พบบ่อย?

เพื่อสนับสนุนคุณในกระบวนการนี้ ทีม Cognizant ได้สร้างทรัพยากรอันน่าทึ่งนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคุณในการเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์:

 • วิธีตอบคำถามโดยใช้กรอบคิดแบบ STAR
 • คำถามที่ควรถามและไม่ควรถาม

สำหรับการสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์:

 • ประเมินการใช้เทคโนโลยีของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต กล้อง และไมโครโฟนของคุณทำงานเป็นปกติ
 • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสม: หาพื้นที่เงียบ ที่มีแสงสว่างเพียงพอ พร้อมฉากหลังที่ดูเบาสบาย
 • แต่งตัวอย่างเป็นมืออาชีพ
 • ฝึกฝนการพูดให้เสียงดังฟังชัดและมีความมั่นใจ
 • ตรงเวลา
 • อย่าหลบตาและสื่อสารภาษากายให้ดี
 • ติดตามผลด้วยการส่งอีเมลขอบคุณ

โอกาสสำหรับผู้จบการศึกษาที่มีแรงบันดาลใจ กระตือรือร้น และมีความสามารถ ซึ่งกำลังมองหาสายอาชีพด้านเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน เรามีทีมงานเฉพาะที่ทุ่มเทให้กับการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต และสร้างโปรแกรมบัณฑิตระยะเวลา 12 เดือนขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

โปรแกรมบัณฑิตของเราไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณคิดแน่นอน อย่างแรก คุณไม่ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ คุณจะถูกบรรจุให้ทำงานในตำแหน่งตามความสนใจและความสามารถของคุณโดยตรงเมื่อเริ่มเป็นพนักงานใหม่กับเรา หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้ยังหมายความว่าคุณจะสามารถสร้างทักษะเฉพาะกลุ่มและเครื่องมือเฉพาะธุรกิจได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้คุณเผชิญหน้ากับความท้าทายได้ในอนาคต

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ของเรามี 3 ขั้นตอน

 1. สัมภาษณ์กับทีมสรรหาบุคคลากรของสถานศึกษา
 2. การประเมินทางเทคนิค
 3. การสัมภาษณ์ทางเทคนิค

 • ในประเทศสิงคโปร์ เราเตรียมบัณฑิตของเราเป็นพนักงานใหม่ในช่วง: ไตรมาส 1, ไตรมาส 2, ไตรมาส 3, ไตรมาส 4
 • ในประเทศมาเลเซีย เราเตรียมบัณฑิตเป็นพนักงานใหม่ของเราในช่วง: ไตรมาส 1, ไตรมาส 2, ไตรมาส 3, ไตรมาส 4
 • หากคุณสมัครในประเทศญี่ปุ่นสำหรับ:
  • 2567, บัณฑิตต่างชาติจะเข้าร่วมในเดือนตุลาคม 2567
  • 2568, บัณฑิตในประเทศจะเข้าร่วมในเดือนเมษายน 2568
  • 2568, บัณฑิตต่างชาติจะเข้าร่วมในเดือนตุลาคม 2568
 • ในประเทศจีน เราเตรียมบัณฑิตของเราเป็นพนักงานใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน

รับฟังความคิดเห็นจากบัณฑิตของเรา

เข้าร่วมชุมชนบุคลากรผู้มีพรสวรรค์ของเรา

ยังไม่พบโอกาสที่ใช่ ใช่หรือไม่? รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร และข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ที่คัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ลงทะเบียน