เป็นตัวของคุณเอง

EMBRACE_LOGO
โอบกอด
ที่ Cognizant เราเชื่อว่าความแตกต่างของเราเป็นสิ่งที่ควรเชิดชูและวัฒนธรรมการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Embrace จะดึงดูด สนับสนุน เคารพ และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรสายวิชาชีพผู้มีพรสวรรค์ที่เป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล เควียร์ และบุคคลข้ามเพศ Embrace มุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถพัฒนาและเติบโตไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน
Cognizant_Veterans_Network
Cognizant_Veterans_Network
ขับเคลื่อนด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่และความมุ่งมั่นของ Cognizant ต่อบุคลากรที่เคยรับราชการทหาร Cognizant Veterans Network (CVN) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ที่สูงล้ำที่บุคลากรที่เคยรับราชการทหารนำมาสู่ Cognizant CVN เป็นผู้แทนกระบวนการสรรหาบุคลากรของ Cognizant ซึ่งช่วยเหลือในการดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรผู้มีพรสวรรค์หลัก รวมทั้งสร้างชุมชนเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคเอกชนและสนับสนุนบุคลากรที่เคยรับราชการทหารที่เข้ามาทำงานกับ Cognizant
AALAG_logo
African American Latino Group
AALG จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของพนักงาน Cognizant ที่มีรูปพรรณเป็นคนผิวดำ แอฟริกัน แอฟริกันอเมริกัน ละติน หรือฮิสปานิก กลุ่มนี้สนับสนุนความสำเร็จของสมาชิกในกลุ่มด้วยการจัดตั้งโปรแกรมและแผนริเริ่มต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการงาน การสอนงาน การสรรหาและการรักษาบุคลากร และการสร้างชุมชน
WE
Women Empowered (WE)
กลุ่มทรัพยากรทางธุรกิจสำหรับบุคลากรหญิงของเรายกระดับประสบการณ์การทำงานให้แก่บุคลากรหญิง ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบต่อธุรกิจ WE มุ่งมั่นในการสรรหาบุคลากรหญิงให้มากขึ้นในทุกระดับทั่วทั้ง Cognizant โดยจะสร้างการเติบโตทางอาชีพและโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำ รวมทั้งสร้างชุมชนบุคลากรหญิงที่มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ความหลากหลายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นที่ Cognizant

Media player
Media player
Media player
Media player
ความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน JTC

เข้าร่วมชุมชนบุคลากรผู้มีพรสวรรค์
ของเรา

เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเตือนคุณเมื่อเรามีตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

ลงทะเบียน