ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ใช้พรสวรรค์ของคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น

บุคลากรของเรานำความกระตือรือร้นสนใจของตนผสานเข้ากับการสนับสนุนของเราเพื่อสร้างผลกระทบที่ยืนยาว

กลุ่มคนที่ยืนอยู่หน้าจอโปรเจ็กเตอร์

ที่ Cognizant กิจกรรม ESG ไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรทำ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ

เรามีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันให้ดีขึ้น นั่นหมายความว่าเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนที่เราอาศัย และใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อช่วยลูกค้าและผู้ร่วมงานของเราในสิ่งเดียวกัน ร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราในการสร้างโลกที่มีคาร์บอนน้อยลง เป็นหนึ่งเดียวกัน และเท่าเทียมกันมากขึ้น

สำรวจโอกาสที่เปิดกว้าง

การดูแลสิ่งแวดล้อม

เรากำลังลดผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติต่อสถานที่ที่สำคัญที่สุด เพราะเรามีโลกเพียงใบเดียว เราจึงต้องช่วยกันปกป้องอย่างสุดความสามารถ

ส่งผลกระทบต่อจุดที่สำคัญที่สุด

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เราจึงต้องรายงานการปล่อยก๊าซและความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซของเราให้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาวิธีการเฝ้าติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย

เราตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกสาธารณะให้ได้ตามเวลาที่กำหนด และมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยการซื้อพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสัมบูรณ์ในการทำงานของเรา และอีกมากมาย

reaching Net Zero emissions by 2050 

เนื่องจากเรามีสำนักงานกระจายอยู่ทั่วโลกรวมถึงในภูมิภาคที่มีน้ำไม่เพียงพอ เราจึงใช้น้ำอย่างมีสำนึก และนำการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพมาใช้

สร้างความได้เปรียบให้พนักงานหนึ่งล้านคนในอนาคตอันใกล้

Synapse โปรแกรมฝึกฝนทักษะใหม่ของเราได้ปฏิวัติและสร้างความสมดุลใหม่ให้กับสาขาการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาแรงงานด้วยการนิยามคำว่าโอกาสขึ้นมาใหม่ เรามุ่งหมายที่จะฝึกอบรมคนหนึ่งล้านคนให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น AI เพื่อให้พวกเขาพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

เรียนรู้เพิ่มเติม
วัตถุสี่เหลี่ยมสีขาวที่มีคนเดิน

การสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในวงกว้าง

สำรวจวิธีการที่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และการกำกับดูแล (ESG) ของเราสร้างแรงกระเพื่อมผ่านความคิด 
การตัดสินใจ และการกระทำของเรา

ดาวน์โหลดรายงาน ESG ประจำปี 2023 ของเรา

เข้าร่วมชุมชนบุคลากรผู้มีพรสวรรค์ของเรา

ยังไม่พบโอกาสที่ใช่ ใช่หรือไม่? รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร และข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ที่คัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ลงทะเบียน