ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ชุมชนที่ทุกคนประสบความสำเร็จได้

ทำงานแบบเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด และประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม

กลุ่มคนที่ยืนอยู่ด้วยกัน

บ่มเพาะวัฒนธรรมของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

Affinity Group ของ Cognizant เป็นแหล่งรวบรวมผู้ร่วมงานที่มีความสนใจ ภูมิหลัง และประสบการณ์ร่วมกัน โดยเป็นพื้นที่ชุมชนที่ให้สมาชิกและแนวร่วมได้เฉลิมฉลองความหลากหลายและสนับสนุนกันและกันในด้านเส้นทางอาชีพของตนเอง ผู้ร่วมงานมากกว่า 60,000 คนทั่วโลกเข้าร่วมใน Affinity Group ที่มีความหลากหลายของเรา!

โลโก้ที่มีพื้นหลังสีดํา

BLING

Affinity Group ของคผิวสี ละติน และชนพื้นเมือง (BLING) บ่มเพาะความสนใจ แรงบันดาลใจ และความก้าวหน้าในอาชีพของผู้มีพรสวรรค์ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของ Cognizant ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมในชุมชนที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งช่วยเหลือและยอมรับซึ่งกันและกัน

โลโก้ที่มีสายรุ้งอยู่ตรงกลาง

Embrace

Embrace สนับสนุนหลักปฏิบัติในที่ทำงานที่ผู้ร่วมงานทุกคนสามารถทำงานอย่างเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงพร้อมกับเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ Embrace สนับสนุนชุมชนผู้ร่วมงานและแนวร่วม LGBTQ+ ที่เข้มแข็ง

โลโก้สีน้ําเงินและสีเขียว

Pan-Asian Group

Pan-Asian Group สนับสนุนสภาพแวดล้อมปลอดภัยที่สามารถพูดคุยกันได้อย่างเปิดเผย จัดหาทรัพยากรให้กับชุมชนเพื่อการเติบโตด้านอาชีพและการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำ เชิดชูมรดก Pan-Asian และอีกมากมาย

พื้นหลังสีดําพร้อมข้อความสีน้ําเงิน

Race Equality Network

Race Equality Network (REN) ให้อำนาจ เป็นตัวแทน และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ร่วมงานที่เป็นชนกลุ่มน้อย REN ดำเนินงานในประเทศต่างๆ ทั่ว EMEA, APJ และ LATAM เพื่อสนับสนุนกลุ่มชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ของตน ซึ่งความต้องการของพวกเขาอาจแตกต่างจาก BLING และ Pan-Asian Group

โลโก้ที่มีพื้นหลังสีดํา

Unite

Unite จัดให้มีชุมชนและทรัพยากรแก่ผู้ร่วมงานที่มีความทุพพลภาพ ผู้ดูแล และแนวร่วมของผู้ร่วมงานดังกล่าว โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Unite กับองค์กรเพื่อผู้ทุพพลภาพแห่งชาติ (National Organization on Disability) ให้ความสำคัญกับการสร้างโลกแห่งโอกาสสำหรับผู้มีความทุพพลภาพ

a logo on a black background

Veterans Network

Veterans Network นำโดยทหารผ่านศึกที่เปลี่ยนสายงานจากทหารเข้ามาทำงานในบริษัท ด้วยเครือข่ายทหารผ่านศึกของเรา ทำให้เราสามารถจ้างและช่วยให้ทหารประจำการ ทหารผ่านศึก และคู่สมรสของทหารหางานใหม่ได้

พื้นหลังสีดําพร้อมข้อความสีน้ําเงิน

Women Empowered

Women Empowered มุ่งมั่นสรรหาบุคลากรและขยายโอกาสในหน้าที่การงานให้กับผู้หญิงทุกคนในองค์กรต่างๆ ของเรา โดยมอบโอกาสในการเติบโตทางอาชีพและการพัฒนาความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งสร้างชุมชนสำหรับผู้หญิงที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี

เพชรสีน้ําเงินและสีเขียวบนพื้นหลังสีดํา

Working Families

กลุ่ม Working Families ให้สถานที่แก่หลายครอบครัวเพื่อจัดหาทรัพยากร แบ่งปันประสบการณ์ และแสดงการสนับสนุนแก่ครอบครัวทุกรูปแบบที่ Cognizant โดยจะช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถหาวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เหล่าพ่อแม่ต้องพบเจออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรู้สึกได้รับการส่งเสริมและมีพลังบวกมากขึ้นขณะเลี้ยงดูลูก

กลุ่มคนที่ยืนอยู่หน้าโพเดียมพร้อมลูกปา

ความมุ่งมั่นของผู้นำต่อความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

สมาชิกคณะกรรมการบริหารของเรามุ่งมั่นในการนำชุมชนที่ทำให้ทุกคนรู้สึกได้รับการต้อนรับและมีสิทธิ์มีเสียง โดยคิดหากิจกรรมที่จะทำให้ทุกคนในชุมชนรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันทุกวัน สร้างแรงกระเพื่อมอันทรงพลังที่ส่งผลต่อทีม ลูกค้า และชุมชนของเรา

อ่านคำแถลงความมุ่งมั่นฉบับเต็มของเรา ลงลายมือชื่อโดยคณะกรรมการบริหาร

ทำให้สถานที่ทำงานของเราได้รับการยอมรับจากผู้ที่เข้าใจเรื่องความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

  • India Workplace Equality Index: Gold employer for LGBT+ inclusion
  • Newsweek: America’s Greatest Workplaces for Diversity 2024
  • Human Rights Campaign Foundation: Leader in LGBTQ+ Workplace Inclusion
India Workplace Equality Index 2023
America's Greatest Workplaces for Diversity
Human Rights Campaign, Corporate Equality Index 2023-2024

เข้าร่วมชุมชนบุคลากรผู้มีพรสวรรค์ของเรา

ยังไม่พบโอกาสที่ใช่ ใช่หรือไม่? รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน กิจกรรมสรรหาบุคลากร และข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ที่คัดสรรเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ลงทะเบียน